Τα αναβατόρια ΑμΕΑ είναι ένας από τους κλάδους τους οποίους έχουμε αναπτύξει περισσότερο καλύπτοντας έτσι πολλά από τα καθημερινά προβλήματα προσβασιμότητας εξασφαλίζοντας πλήρη αυτονομία στο χειριστή τους.

Εύκολα στη χρήση και χωρίς απαιτήσεις προεργασίας του περιβάλλοντα χώρου.

Τα ανεβατόρια τύπου MLA/ DS προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου αλλά και του ιδιοκτήτη.

Διακρίνονται σε ανοικτού τύπου με πλατφόρμα αποτελούμενη από προστατευτικό κάγκελο επενδυμένο και πόρτες ή μπάρες χειρός , και κλειστού τύπου με καμπίνα προστατευμένη και επενδυμένη με προστατευτικά της επιλογής σας.

Τα μηχανήματα M.L.A. κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι πιστοποιημένα, φέρουν σήμανση CE και 24μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας.

Επίσης εναρμονίζονται στην ελληνική οδηγία "Σχεδιάζοντας για όλους" του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 


Τεχνικά Φυλλάδια
Επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο τμήμα της εταιρίας μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή και τη νομοθετική κάλυψη των κατασκευών μας.


Είδη Αναβατορίων ΑμΕΑ MLA OSCAR

Βιομηχανία Υδραυλικών Κυλίνδρων
ανυψωτικά μηχανήματα | αυτοματισμοί ελαίου & αέρος | υδραυλικά & γεωργικά εξαρτήματα